Muuttuva johtajuus

Johda muutosta – muuta omaa toimintaasi

Johtaminen on muutoksessa kuten kaikki muukin ympärillä. Johtajan työ on perinteisesti ollut yksinäistä ja valta keskitettyä. Uusissa organisaatioissa johtaminen on osa palvelukonseptia ja johtamistakin voidaan tehdä yhdessä ja tiimityönä. Johtamisen uudet muodot ja oma kehittyminen johtajana ovat kiehtovia itsetutkiskelun kohteita. Oman tutkiskeluni käynnisti tai ainakin sitä edisti Jaana Laukkasen kirja Johtajan valta ja pelko (Kauppakamari 2015). Tässä blogissa on myös referoitu osia tästä kirjasta.

Johtamista omalla persoonalla

Johtamista tehdään omalla tavallaan, omista asenteista ja kokemuksista kummuten, omalla persoonalla. Kokemuksista, onnistumisista ja epäonnistumisista voi oppia, jos haluaa oppia ja on avoin itsetutkiskelulle. Johtajana kehittyy, jos on rehellinen omille tunteilleen ja uskaltaa tietoisesti tutkin omia tulkintoja, motivaatiotekijöitä, asenteita ja toimintaa. Kun heittäytyy, asettuu arvioitavaksi ja selkeästi muuttaa toimintatapojaan saadun palautteen perusteella, rakentaa luottamusta ja rohkaisee esimerkillään siihen muitakin.

Johtamiselle on tyypillistä, että erilaiset tilanteet tulevat eteen yllättäen ja ennalta arvaamatta. Tällöin on ratkaisevaa, ottavatko näissä tilanteissa vallan johtajan primitiiviset, automaattiset reaktiot vai onko hän vapaa harkitsemaan ja valitsemaan tilanteeseen parhaiten sopivan toimintamallin. Johtajan toimintatapa heijastuu organisaatioon ja luo sekä vahvistaa toimintakulttuuria. Etenkin muutosvaiheessa johtajan on muutettava ensin omaa toimintaansa, jotta organisaatio voi muuttua. Kaikki, mitä johtaja tekee tai jättää tekemättä, on kommunikaatiota, joka tulkitaan vallan näkökulmasta käsin. Johtajan tapa toimia vuorovaikutustilanteissa toimii organisaatiossa mallina muille. Johtaja voi parhaimmillaan innostaa ja luoda arvostusta ja luottamusta. Valta kiehtoo ja kiinnostaa ihmisiä ja johtajia, heidän toimintaansa tulkitaan kaiken aikaa.

Valta muuttaa ihmistä

Johtajan kypsä tietoisuus vallan ja auktoriteettiaseman herättämistä varhaisista toimintamalleista auttaa häntä myös puuttumaan organisaatiossa esiintyviin irrationaalisiin toimintatapoihin ja tapahtumaketjuihin, joissa aikuisuus on kadonnut. Tietoisuuden lisäksi se edellyttää johtajalta mielen joustavuutta ja kykyä sekä rohkeutta mennä kohti tilanteita, joissa joutuu arvioimaan uudelleen myös omaa toimintaa.

Johtamisessa keskeistä on valta ja valtuudet. Valta muuttaa ihmistä ja se on hyvä tiedostaa. Johtamisen ydin on saada aikaan tuloksia ihmisiin vaikuttamalla, heidän avullaan ja yhdessä heidän kanssaan. Keskeistä on, mihin omaa valta-asemaa haluaa käyttää: oman työyhteisönsä kehittämiseen vai oman aseman pönkittämiseen. Valtaa voi peitellä tai sitä voi korostaa. Valta voi turmella johtajan, jos ei tiedosta vallankäyttöä ja sen vaikutuksia. Turmeltuneen vallankäytön välineitä ovat kiristys, uhkaus, lahjonta ja manipulointi. Suhteemme valtaan muodostuu lapsuudesta kehittyen kokemuksiemme myötä. Organisaation etu on, että johtaja säilyy pääsääntöisesti reaalimaailman ihmissuhteissa eikä käsittele lapsuutensa henkilöhahmoja johtamassaan organisaatiossa. Kaikista lapsuuden tarinoista jää jäljet, jotka näkyvät aikuisuudessa. Johtajan tulee olla tietoinen omasta menneisyydestään ja sen vaikutuksista omaan toimintaansa.

Johtajana kehittyminen

Omia kokemuksiaan voi myös peilata yhdessä muiden johtajakollegoiden kanssa. Myös omien esimiesten hyvistä ja huonoista esimerkeistä voi oppia. Johtajana kehittyy, kun haastaa itseään kehittymään nöyrällä asenteella. Kehittymistä tapahtuu eniten, kun uskaltaa kokeilla omia rajojaan ja tunnistaa omia heikkouksiaan.

Delegointi on yksi toimintatapa, jota on pitänyt tietoisesti harjoitella. Tehtäviä on helposti tehnyt toisten puolesta perustellen näin pääsevänsä helpommalla tai tehokkaammin eteenpäin. Tämä toimintatapa ei kuitenkaan mahdollista alaisen kehittymistä ja itseohjautuvuutta, jos ei rakentavasti puututa työtehtävien puutteelliseen laatuun tai jos ei huolehdita perehdyttämisestä sekä tarvittavista resursseista.

Itseohjautuvuutta kohti

Olen omalla matkallani muutokseen yhdessä tiimini kanssa. Opintotoimisto on oppilaitoksemme järki ja sydän. Se huolehtii toiminnan lainmukaisuudesta sekä aikatauluista ja sen toiminta vaikuttaa kaikkeen oppilaitoksessamme pumpaten neuvontaa, ohjausta ja tietoa. Opintosihteerit ovat olleet ammatillisen reformin muutosagentteja: opintotoimiston on pitänyt toimia lainmukaisia heti 1.1.2018 alkaen ja mm. jatkuvan haun hakuprosessit, HOKS-lomakkeistot, KOSKI-tiedonsiirrot ja Amispalaute ovat nopeasti otettu käyttöön ketterästi kokeilevalla otteella.

Opintotoimistomme toimii tiimimäisesti. Toimin tiimin lähiesimiehenä vastaten sen henkilöstöjohtamisesta ja taloudesta. Tiimillä on kaksi tiiminvetäjää, jotka vastaavat tiimin työtehtävien organisoinnista ja toiminnan jokapäiväisestä koordinoinnista. Olemme nyt toista vuotta harjoitelleet tiimin kanssa vastuiden ja valtuuksien jakoa ja delegointia. Johtajana olen oppinut delegoimaan ja pysyttelemään taustalla tukena ja sparraajana.

Eri tehtävien ja asioiden osalta voidaan toimia delegoinnin eri tasoilla, samoin eri henkilöiden kanssa. Itseohjautuvuutta ja vapausasteita voi tiimin kanssa yhdessä miettiä: mistä asioista tiimi haluaa itse päättää ja missä se toivoo esimiehen tukea ja yhteisiä päätöksiä. Matka on ollut mielenkiintoinen, mutta antoisa. Ammatillisen koulutuksen muutos on jatkuvaa ja opintotoimiston tehtävät ovat jatkuvassa muutoksessa. Päätöksiä tehdään mahdollisimman pitkälti asiakasrajapinnassa nopeasti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Vaikka työtä on ollut ajoittain liikaa ja muutokset ovat lisänneet hektisyyttä tekemiseen, tiimin jäsenet ovat ihanasti tukeneet sekä auttaneet toisiaan ja yhteishenki on säilynyt hyvänä. Itseohjautuvassa tiimissä huolehditaan itsensä ja toisten hyvinvoinnista työtä, tuskaa, onnistumisia ja iloa jakamalla. Yhteinen suunta on selvillä ja matka jatkuu yhdessä kohti uusia muutoksia.

Heli Huotari

vararehtori

Business College Helsinki

HeliH

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s