Hankkeemme Sanna Wenströmin kirjassa

Kirja Positiivinen johtaminen -Johda paremmin opetus- ja kasvatusalalla ilmestyi 1.9.2020

Kirjassa on hienosti esillä myös Johtamisella pedagogista hyvinvointia hankkeen toimijat ja tulokset!

Löydät hanketoimijoita ja hanketoimintaa ainakin seuraavilta sivuilta:

Tunneilmastoa johtamassa, kehittämisjohtaja Marja Jäntti, Ammattiopisto Spesia, s 82

Positiivinen johtaminen itseohjautuvuuden tukena, vararehtori Heli Huotari, Business Collge, s 89

Tiimin osaamisen, vahvuuksien ja johtamisen kehittämissuunnitelma, s 193

Rexirinki positiivisen johtajuuden tukena, asiakkuusvastaava Antti Parviainen, Suomen Diakoniaopisto Oy, s 342

http://www.ps-kustannus.fi/7116.html