Tavoitteet ja toiminta

Pedagogisen muutoksen johtamisessa on monta ulottuvuutta. Oppimisen, vuorovaikutuksen ja yhteistyön mahdollistavista käytänteiden rakentaminen, yhdessä tekeminen, yksilöllisten vahvuuksien hyödyntäminen, mahdollisuuksia luova HYPe-Johtaminen_kolmioJPGjohtaminen sekä luottamuksellisen ja myönteisen ilmapiirin edistäminen luovat pedagogista hyvinvointia. (Wenström et al., 2018, in press). Muutoksessa tarvitaan aikaa ja tilaa vuorovaikutukselle, reflektiolle ja yhdessä oppimiselle. Sijoitus vuorovaikutukseen on sijoitus hyvinvointiin, oppimiseen ja tulevaisuuteen.

Johtamisen näkökulmasta viitekehykseksi otimme PRIDE-mallin, joka avaa hyvinvoinnin taustalla olevia viittä osatekijää seuraavasti.

Pride2Uusien toimintakäytänteiden rakentaminen edellyttää koko ajattelutavan ja toimintakulttuurin muutoksen (Positive Practices), koska käytänteet mahdollistavat oppimisen. Käsitys oppimisesta ja opettajuudesta on määriteltävä uudelleen. Pedagogisten suuntaviivojen ja muutoksen suunnan määritykseen osallistuu koko yhteisö yhdessä oppien ja kaikkien osaamista hyödyntäen (Relationship Enhancement, Individual Attributes). Luottamuksellisen ja innostavan ilmapiirin rakentumista vahvistetaan ja johtajuutta tuetaan muutoksen läpiviennissä (Deviant Leadership, Emotional Wellbeing).