Hankkeemme

 ”Tähtäimessä pedagoginen hyvinvointi osaamisen johtamisella yhteistyössä opiskelijoiden ja kumppaneiden kanssa”.

Pedagogisen hyvinvoinnin rakentamiseen ammatillisessa koulutuksessa tarvitaan meitä kaikkia oppimisyhteisön jäseniä. Hyvällä johtamisella ja osaamisen kehittämisellä varmistamme työn innostuksen ja merkityksellisyyden. Positiivinen työn tekemisen imu tuottaa tuloksia, laatua ja hyvinvointia, mikä näkyy opiskelijoille ja kumppaneillemme elinkeinoelämässä. Osaamisen kehittämisen tahtotila perustuu käsitykseen omasta osaamisesta. Selvitämme millaista osaamista tarvitaan pedagogisessa johtamisessa, opettajien ohjausosaamisessa ja eri alojen ammattilaisilta. Etsimme yhdessä uusia toimintamalleja osaamisen, asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtamiseen.

three women and two men near suspension bridge
Photo by rawpixel.com on Pexels.com