Tuotokset

Yhteistyössä Sanna Wenströmin kanssa rakennamme hyvinvoinnin johtamiseen osaamista. Sannan suunnalta tuotoksia löytyy tästä linkistä: Tulevaisuuden HR | HR positiivisen psykologian sanansaattajana | Sanna Wenström (Oulun AMK) by Duunitori Samaan aiheeseen liittyvä kirjoitus LinkedIn:ssä: https://www.linkedin.com/pulse/hyv%C3%A4-parempi-positiivinen-hr-sanna-wenstr%C3%B6m/

Sanna Wenströmin väitöskirja ”Enthusiasm as a driving force in vocational education and training (VET) teachers’ work. Defining positive organization and positive leadership in VET” julkaistiin Lapin yliopistossa vuoden 2020 alussa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-185-9

Hankkeessa on suunniteltu PRIDE-mallin mukainen Oman työn johtamisen kehittämissuunnitelma:

Oman työn johtamisen kehittämissuunnitelmasta on laadittu myös tiimin kanssa yhteisesti tehtävä Tiimin osaamisen, vahvuuksien ja johtamisen kehittämissuunnitelma:

Tässä lisää hankkeen toimjoiden tuotoksia oppilaitoksittain: